Úvod
Úvod || Inzerce || Top 10 || Jak na to? || Návštěvnost portálu || Reklama || Darovat || Podpora: info@jdemehrat.cz
Vyhledat:        
Novinky
Nová funkce
30.11.2010 20:48:00
Rozšířili jsme možnosti založené akce. Nyní lze měnit datum a čas pravidelné akce.
Více >>>
Inzerce
07.10.2009 21:03:51
Sekce Burza hráčů byla nahrazena sekcí Inzerce.
Více >>>
Přidána sekce Odkazy
21.07.2009 08:52:11
Přidali jsme sekci, kde je možné zadat externí odkazy na zajímavé stránky či videa.
Více >>>

blog bloger.cz

Sportovní vozy - inzerce nových i ojetých sportovních aut

Reklama

Registrace

Vyplňte prosím následující údaje:

* povinné údaje
Uživatelské jméno:*
Heslo:*
Potvrzení hesla:*
Jméno hráče:
Profil:
Foto (160x200 - .jpg):
Manažer týmu: Manažer týmu může založit tým a administrovat ho.
Antispam ochrana:Kontrolní obrázek
*
Podmínky registrace:

1. Provozovatel serveru jdemehrat.cz (dále jen Server) s URL adresou http://www.jdemehrat.cz je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). Správce poskytuje služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové či obrazové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

2. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá a souhlasila s Podmínkami při registraci. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení i v aktualizovaném znění.

3.Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne vložením na server mohou být použita třetí osobou. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících.

4. Uživatel jdemehrat.cz souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu se zákony a právními předpisy České republiky.

5.Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb jdemehrat.cz (včetně zrušení či zablokování uživatelského účtu):

a. jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů;

b. pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly v konečných důsledcích poškodit provozovatele;

c. pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást serveru a služeb;

d. pokud se uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb;

e. pokud je používán k šíření warezu či jinému nelegálnímu obsahu, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva; v případě pochybností zda je uživatelský účet užíván k šíření warezu je rozhodující názor Provozovatele.

f. pokud se Provozovatel domnívá, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech.

6. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s nelegálními daty nese výhradně uživatel.

7. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb, za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených na Serveru.

8. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.

9. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb jdemehrat.cz, či případného zrušení služby bez náhrady.

10. Jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji je vždy bráno jako jednání uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

11. Stisknutím tlačítka "Potvrdit" Uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.Přihlášení hráče
Jméno:
Heslo:

Registrovat

Anketa
Kolik času týdně věnujete pohybu?
Nezastavím se!
tři trenály nebo víc
dva trenály
jeden trenál takže tak hoďku
No já jenom fandím, na nic jinýho není čas
Výsledky >>>

Reklama